Světla svítí, stěrače stírají - díky uživatelským datům 2/2

6.1.2009· Autor: Milan Soukup· Počet komentářů: 1

V minulém díle jsme si připravili Uživatelská data pro ovládání modelu letadla. Dnes pomocí XPressa tato data provážeme s pohyblivými prvky na modelu.

Založení XPressa

Začneme tím, že si vybereme ve Správci objektů kořenový objekt „TR-53". Klikneme na něj RMB a z kontextového menu vybereme vlastnost XPresso. Jednak se nám tato vlastnost přidá k vlastnostem objektu ve Správci objektů a jednak se oteře XPresso editor.

XPresso tag

Abych to nekomplikoval, budeme vytvářet chování přesně v tom pořadí, jak jsme definovali Uživatelská data. Takže si vždycky vezmeme jeden parametr uživatelských dat, pěkně postupně, jak je máme ve Správci nastavení seřazené, a připojíme k němu tu správnou součástku na modelu. Jako první je na pořadu dne:

Průhyb křídel tahem.

Možná to na první pohled není úplně zřejmé, ale uživatelská data jsou v XPressu vždy Vlastností toho elementu, ve kterém jsme je definovali. Je tedy možné vytvořit uživatelská data nejen objektům, ale i vlastnostem (Tagům). A v XPressu se na ně dostanete tak, že si do XPresso editoru přetáhnete ten element (ať už objekt, nebo vlastnost), na kterém máte Uživatelská data nadefinovaná a podívate se do jeho voleb. My jsme si ovládání letadla nadefinovali na objekt „TR-53". Proto si do XPresso editoru přetáhněte tento objekt. V editoru se vám vytvoří nový uzel (Nod) typu Objekt. A bude se jmenovat „TR-53". Klikněte LMB na červený čtverec tohoto uzlu a z kontextového menu vyberte Uživatelská data > Tahem.

Vystupni port - Pruhyb kridel tahem

Tím jsme definovali na našem prvním uzlu první výstupní port. Cinema 4D zatím ještě neví, co s tím má dělat, ale už ví, že na něco budeme potřebovat hodnotu, na kterou uživatel nastaví parametr „Tahem", a připraví se na to, že to číslo bude muset někam poslat.

Funkci tohoto portu si vyzkoušíme velmi jednoduše. Klikněte RMB někam do plochy XPresso editoru. Z kontextového menu vyberte Nový uzel > XPresso > Hlavní > Výsledek.

Uzel - Vysledek

Vytvoří se nový uzel, jmenuje se „Výsledek", má jediný vstupní port a ve svém těle přímo ukazuje hodnotu (číslo), které do něj bylo posláno. Kliknutím na červený kroužek výstupního portu „Tahem" a tažením na modrý kroužek vstupního portu objektu „Výsledek" ty dva porty propojíte.

Xpresso editor - propojeni uzlu

A teď si zkuste ve správci nastavení objektu TR-53 hýbat posuvníkem „Tahem". V Xpresso editoru se bude měnit číslo v uzlu „Výsledek" od -1 do 1. Jéé, ono to něco dělá :-) „Výsledek" pracuje v oblasti reálných čísel a tak mínus jedna znamená -100%, plus jedna znamená 100%. No a tomhle celé XPresso je. Kdybychom nyní místo uzlu „Výsledek" dali objekt „deformátor Tah L", Budeme tím posuvníkem, který jsme si na začátku nadefinovali, rovnou ovlivňovat deformátor. Zkomplikuje se to jenom tím, že musíme vybrat, který parametr deformátoru se má měnit a pak ještě, že rozsah hodnot od -1 do 1 není úplně přesně to co potřebujeme.


Deformátory Tah L a Tah R

Takže začneme tím, že si ty deformátory zobrazíme. Ve struktuře modelu si najděte objekty „Tah L" a „Tah R" a zapněte jejich zobrazení ve viewportu. Teď si můžete vyzkoušet, jak deformátory pracují, když ve Správci nastavení měníte parametr Intenzita. Kladné stupně ohýbají křídlo nahoru, záporné dolů. A rozumný rozsah je -2,5° až 2,5°.

Objekty Tah L a Tah R ve Spravci objektu

Máte-li vyzkoušeno, vraťte se do XPresso editoru a stejně jako před chvílí přidáme do našeho XPressa uzel „Překladač rozsahu". Klikněte RMB někde v ploše XPresso editoru a z kontextové nabídky vyberte Nový uzel > XPresso > Počítat > Překladač rozsahu.

Uzel - Prekladac rozsahu

Co je Překladač rozsahu

Uzel Překladač rozsahu je na první pohled naprosto nepochopitelná záležitost. Ale nedělá nic jiného, než že převádí parametr na vstupu (který má nějaké jednotky a nějaký rozsah hodnot, kterých může nabývat) na parametr výstupní (který může mít úplně jiné jednotky a úplně jiný rozsah).

My konkrétně potřebujeme dostat parametr Tahem (Průhyb křídel tahem) z Uživatelských dat - tedy hodnotu toho parametru - do parametru Intenzita v objektu Tah L, potažmo v objektu Tah R. No a parametr „Tahem" je v procentech a v rozsahu -100% až 100%, zatímco parametr „Intenzita" pracuje ve stupních a jak jsme si právě ukázali, chceme rozsah -2,5° až 2,5°. Přesně to nám udělá uzel „Překladač rozsahu". Podívejme se tedy na jeho možnosti nastavení.

Nastaveni Prekladace rozsahu

A přesně to co jsem v předchozím odstavci napsal, ve Správci nastavení nadefinujeme. Datový typ nás nezajímá. Vstupní rozsah jsou jednotky, ve kterých pracuje vstupní parametr. To jsou v našem případě „procenta". Výstupní rozsah jsou jednotky, na které se chceme dostat. V našem případě „stupně". Přepínačů si nebudeme všímat. Vstup se v tuto chvíli dá zadat, ale jakmile tento uzel napojíme na jiné uzly XPressa, parametr Vstup zmizí. Jeho hodnota právě bude přicházet „po drátě" z jiného uzlu. Spodní vstup je spodní mezní hodnota, jaké může Vstup nabývat. Máme rozsah „Tahu" od -100% do 100%, zadáme „-100%". Horní vstup je horní mezní hodnota, které může vstup nabývat. To je v našem případě „100%". Spodní a Horní výstup je to samé pro výstupní parametr. V našem případě to tedy bude „-2,5°" a „2,5°".

Křivku potřebovat nebudeme, ale možná na ní bude jednodušší vysvětlit práci tohoto uzlu. Představte si, nebo si namalujte (a nebo se podívejte na následující obrázek) lineární funkci.

Graf linearni zavislosti vystupu na vstupu

Na ose X máme hodnoty vstupního parametru. Na ose Y máme hodnoty výstupního parametru. Graf funkce je úsečka z bodu -100%, -2,5° do bodu 100%, 2,5°. Pro každou hodnotu vstupu (X) najdeme (uzel Překladač rozsahu NAJDE) jednu konkrétní výstupní hodnotu (Y).

Pokud byste potřebovali definovat nějakou složitější závislost Y na X, můžete si namalovat křivku, jakou chcete. Nám ale bohatě stačí lineární závislost. A tu lze nadefinovat jednoduše zadáním dvou krajních bodů -100%, -2,5° a 100%, 2,5° úsečky. Přesně to jsme udělali vyplněním hodnot Spodní / Horní vstup / výstup.

Zpátky k Tahu L a Tahu R

Rozsah hodnot máme přeložený. Do XPresso editoru konečně vložíme Objekt „Tah L", prostým přetažením ze Správce objektů. A vytvoříme mu jediný vstupní port. Klikněte LMB na modrý čtverec uzlu „Tah L" a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti objektu > Intenzita.

Vytvoreni uzlu - Tah L

Teď už zbývá jen pospojovat ty 3 uzly stejně, jak ukazuje následující obrázek, a první řízení máme hotové. Můžete si vyzkoušet, jak sebou bude křídlo lomcovat, když budete měnit „Tahem" v Uživatelských datech.

Chovani - Ovladani tahem - v XPresso editoru

Uzel Výsledek už nepotřebujeme. Můžete ho klidně smazat. A nebo ho nechte. Nijak nepřekáží.

Zatím nám funguje jen levé křídlo. Pravé přidáme velmi jednoduše. Do XPresso editoru přetáhneme ze Správce objektů deformátor „Tah R", opět mu vytvoříme vstupní port Intenzita a propojíme ho s výstupním portem uzlu "Překladač rozsahu".

Chovani - Ovladani rahem - kompletni

Vstupní port může mít vždy jen jedno napojení (může do něj vést jen jeden drát), ale výstupní port může mít napojení, kolik chcete. Díky tomu není potřeba vkládat 2 uzly „Překladač rozsahu". výsledek z jednoho se použije v nastavení obou deformátorů.

Tím jsme definitivně zprovoznili ovladání „Průhyb křídla tahem". Další nás čeká:

Průhyb křídla Vztlakem

Postup bude úplně stejný, jako u právě dodělaného chování. Nejprve si v uzlu „TR-53" vytvoříme nový výstupní port „Vztlakem". Znovu tedy klikneme LMB na červený čtverec uzlu, a z kontextového menu vybereme Uživatelská data > Vztlakem. Potom si ve Správci objektů zneviditelníme deformátory „Tah L" a „Tah R". Ty už nebudeme potřebovat. Naopak si zviditelníme objekty „Vztlak L" a „Vztlak R". Zase si můžete vyzkoušet, že křídla se prohýbají tím, jak ve Správci nastavení u těchto deformátorů měníte parametr Intenzita. Rozumné hodnoty budou tentokrát v rozsahu -5° až 5°.

Objekty Vztlak L a Vztlak R ve Spravci objektu

V XPresso editoru si zkopírujeme „Překladač rozsahu". Stejně jako jinde v Cinemě 4D, i zde funguje tažení myší se stisklým CTRL. Jediné, co v novém Překladači rozsahu změníme, bude Spodní výstup na „-5°" a Horní výstup na „5°".

Nastaveni Prekladace rozsahu

Ze správce objektů přetáhneme do XPresso editoru objekty „Vztlak L" a „Vztlak R", vytvoříme jim vstupní porty Intenzita, a všechny nové uzly propojíme podle následujícího obrázku.

Chovani - Pruhyb Vztlakem v XPresso editoru

Tím máme vyřízenou kompletně první skupinu Uživatelských dat. Ještě si oba deformátory zneviditelněte v editoru a hurá na další skupinu.

2. skupina: Konfigurace

Začneme tím, že si do XPresso editoru přetáhneme znovu kořenový objekt „TR-53" a vytvoříme mu výstupní port Uživatelská data > Rotory Front<>Up.

Vytvoreni druheho uzlu TR-53

Také jsme mohli rovnou přidat výstupní port tomu již existujícímu uzlu „TR-53". Jenže finální struktura celého chování bude docela vysoká a tahat spoje na výšku přes 2 obrazovky není nijak pohodlná práce. proto si pro každou skupinu uživatelských dat vytvoříme z objektu TR-53 nový uzel.

Naklápění rotorů

Nyní musíme najít ten správný objekt, kterým má parametr „Rotory Front<>Up" hýbat. Jak už jsem se zmínil při vytváření uživatelských dat, tento parametr nám má naklánět konce křídel včetně motorů a vrtulí. V poloze 0% mají být rotory namířeny dopředu, jako u slušného letadla, v poloze 100% mají být namířeny nahoru, jako u vrtulníku. Ten správný objekt je na levé straně „Křídlo vnější naklápěcí L", které je pod objektem „Křídlo L". Na pravé straně pak „Křídlo vnější naklápěcí R", což je podobjekt „Křídla R".

Objekt Vnejsi Kridla ve Spravci objektu

A tentokrát ovládaným parametrem nebude žádná vlastnost objektu, ale přímo lokální Rotace P. Rozsah natočení bude od 0° do -90°.

Když už jsme ty objekty našli, rovnou si je přetáhneme ze Správce objektů do XPresso editoru. A hned jim také vytvoříme vstupní porty Rotace P. Klikneme LMB na modrý čtverec v uzlu a z kontextového menu vybereme Souřadnice <> Rotace <> Rotace P.

Vytvoreni vstupniho portu Rotace P

Zbývá správně převést rozsah 0% až 100% na 0° až -90°. Zkopírujeme si tedy „Překladač rozsahu". Vstupní rozsah necháme „Procenta", Výstupní rozsah necháme „Stupně" a přepínače opět přeskočíme. Spodní vstup bude tentokrát „0%", Horní vstup „100%". U výstupu lze tušit zradu. My potřebujeme nastavit takovou funkci, aby pro 100% na vstupu nalezla výstupních -90°. Ale zádrhel je s tím mínusem, protože Spodní mez nemůže mít vyšší hodnotu, než Horní. Takže nám nezbývá, než nastavit Spodní výstup na „-90°" a Horní výstup. na „0°".

Nastaveni Prekladace rozsahu

Všechny nové uzly opět propojíme podle následujícího obrázku a uvidíme.

Chovani -Natoceni rotoru v XPresso editoru

Když si teď vyzkoušíte zahýbat parametrem „Rotory Front<>Up" v Uživatelských datech, uvidíte, že se skutečně budou konce křídel naklápět. Ale ouha, při 0% měli mířit rotory dopředu a místo toho míří nahoru. Záporná čísla jsou pro Překladače rozsahu peklo.

Ovladani Rototu v Uzivatelskych datech

Naštěstí na to autoři Cinemy 4D mysleli a náprava je velice snadná. Stačí ve volbách uzlu „Překladač rozsahu" zatrhnout přepínač Reverze. Rázem naklánění vrtulí funguje, jak má. Kdybych se měl pokusit tento přepínač nějak vysvětlit, musel bych se vrátit k tomu grafu, co jsme si malovali. Přepínač Reverze, zjednodušeně řečeno, vezme naší křivku a převrátí ji zrcadlově podle vodorovné osy. Tím pádem, co bylo nahoře, bude dole, ale levá strana zůstala vlevo.

Stavění vrtulí

Další ovládací prvek je „Kolektiv". Jak už jsem se snažil vysvětlit, když jsme vytvářeli Uživatelská data, Kolektivem myslím naklonění všech listů na obou vrtulích zároveň, a to kolem jejich podélné osy. Abychom nemuseli tahat všech 8 listů do XPresso editoru, nechal sem v modelu objekty „Pole", které nám ty listy množí. Takže bude stačit, když najdeme jeden „list" pro každou vrtuli.

Právě na tomto objektu je nejvíc patrné, co to je, změnit konfiguraci letadla třebas jen třikrát a kvůli statickému obrázku. My ty listy najdeme jen jednou. Podruhé už budeme mít nastavené řízení. :-) Cesta k listům levého rotoru je: TR-53 > Kridlo L > Kridlo vnejsi naklapeci L > Vrtule L > Listy vrtule / Pole > Zaveseni listu vrtule / List L. Pro pravý rotor je to podobně: TR-53 > Kridlo R > Kridlo vnejsi naklapeci R > Vrtule R > Listy vrtule / Pole > Zaveseni listu vrtule / List R.

Objekt List ve Spravci objektu

Původně jsem měl v plánu na tomto místě vysvětlit, jaký je rozsah natočení vrtulových listů a hlavně proč. pak mi ale došlo, že by to vydalo na na samostatný článek. Takže se budete muset spokojit s informací, že tentokrát půjde o lokální rotaci B a rozsah bude -30° až 30°.

Dokud máme listy vrtulí nalezené, přetáhneme si je do XPresso editoru a vytvoříme jim vstupní port Souřadnice > Rotace > Rotace B. Z části XPressa, která se zabývala nastavením rotorů, si zkopírujeme uzel „Překladač rozsahu". Tak jak mám hierarchii objektů nadefinovanou, nám úhel náběhu na listech vrtulí roste s tím, jak Rotace B klesá. Max úhel náběhu je při -30° a záporný úhel náběhu při +30°. Proto v nastavení „Překladače rozsahu" necháme zatrzěný přepínač Reverze. Spodní vstup bude „-100%", Horní vstup „100%", Spodní výstup „-30°" a Horní výstup „30°". V uzlu „TR-53" vytvoříme výstupní port Uživatelská data > Kolektiv a opět všechny nové uzly propojíme.

Chovani Kolektiv v XPresso editoru

Pootočení vrtulí

Pootočení L rotoru a Pootočení R rotoru budou velice jednoduché. Jde o ovládání, které vrtulemi otáčí. A jsou to jediné 2 parametry definované ve stupních. Takže tentokrát se obejdeme bez „Překladače rozsahu".

Objekt Vrtule ve Spravci objektu

Najdeme objekty „Vrtule L" a „Vrtule R". Cesta k té levé je TR-53 > Kridlo L > Kridlo vnejsi naklapeci L > Vrtule L, a k té pravé: TR-53 > Kridlo R > Kridlo vnejsi naklapeci R > Vrtule R. Přetáhneme si je do XPresso editoru a vytvoříme jim vstupní port Souřadnice > Rotace > Rotace B. Uzlu „TR-53" vytvoříme výstupní porty Uživatelská data > Pootoceni L rotoru a Pootoceni R rotoru. A bez jakýchkoli caviků propojíme výstupní porty uzlu „TR-53" se vstupními porty uzlů vrtulí.

Chovani - Pootoceni Vrtule L a R v XPresso editoru

Ač je to k nevíře, máme hotovou i druhou skupinu Uživatelských dat, a už nám zbývá jen:

poslední skupina: Konfigurace

Začneme tím, že si ze Správce souřadnic přetáhneme do XPresso editoru potřetí a naposledy kořenový objekt „TR-53".

První posuvník v této skupině je „Kridelka L<>R". V uzlu „TR-53" vytvoříme výstupní port Uživatelská data > Kridelka L<>R. Dále si nalezneme ve struktuře modelu, které objekty ta křidélka jsou, a vyzkoušíme si, jak se mají hýbat. Na levé straně je to: TR-53 Kridlo L > Kridlo vnejsi naklapeci L > Kridlo vnejsi > Zaveseni kridelek > Kridelka L. Na pravé straně obdobně: TR-53 Kridlo R > Kridlo vnejsi naklapeci R > Kridlo vnejsi > Zaveseni kridelek > Kridelka R.

Objekt Kridelka ve Spravci objektu

K čemu je objekt Zavěšení?

Možná ste si všimli, že když mám nějakou součást, která se má hýbat, tak velmi často ji mám pod nulovým objektem (osy), který se jmenuje „Zaveseni..." Už jsme na to narazili u listů rotorů a dále se s tím setkáme vlastně u všech řídících ploch. A možná vás napadla otázka: „Proč?"

Počátek souřadného systému pohyblivého objektu (v tomto případě Křidélek) je posunut do pantů, ve kterých se má hýbat. Díky tomu k hýbání stačí prostá rotace. Nemusí se nijak opravovat poloha objektu. To je jasné. Aby to ale opravdu fungovalo, je potřeba souřadným systémem křidélek ještě pootočit, aby rotace objektu probíhala jen kolem jedné lokální osy. Tady je ta oprava konkrétně jen o 4° podle podle osy Y (rotace H). Ale kdyby křídla měla nějaké vzepětí a velkou šípovitost, rázem by ta úprava lokálních os byla ve všech třech osách. Když potom chcete objektem pootočit, chytnete ho za žlutý proužek rotace a on vám skutečně drží v pantech a otáčí se kolem lokální osy X. Přesně to jsme chtěli. Jenže ve správci souřadnic se mění věechny 3 úhly zároveň.

Příčina je v tom, že Cinema 4D vypočítává úhly rotace ze směrových vektorů. Když nějakým objektem otáčíte podle jedné osy, průběžně se upravují směrové vektory objektu. A z nich se v reálném čase zpětně vypočítavají úhly rotace ve správci souřadnic. A když už ten objekt byl natočen nějak krkolomě, promítá se změna natočení do všech tří os, přestože vy otáčíte objektem jen v jedné ose. A to je ještě ten menší malér, který tento systém přináší.

Ten horší si ukážeme na příkladu. Mám ve scéně kostku. Je nějak obecně natočena podle os X a Z. podle osy Y (Rotace H) je 0°. Kameru mám nastavenou přímo proti ose Y, takže z kostky vidím jen jednu plochu.

Rotace krychle A

Když teď pootočím kostkou podle osy Y, pořád by sem z ní měl vidět jen tu jednu plochu.

Rotace krychle B

Když to ale udělám tak, že zadám nějaký úhel do Správce souřadnic > Rotace H, kostka se otočí úplně jinak, než jsem čekal.

Rotace krychle C

Jak je vidět, někdy nastanou situace, kdy není možné otáčet objektem v kýženém směru prostou změnou jednoho úhlu. Proto používám Nulový objekt „Zavěšení". Ten je natočen stejně, jako hýbající se objekt pod ním (Křidélka). Díky tomu má objekt „Křidélka ve výchozí poloze rotaci 0° a otáčí se opravdu a zaručeně jen v jedné ose.

Zpět ke křidélkům

Tentokrát to bude Rotace P a rozsah -15° až 15 °. Objekty „Křidélka" si rovnou přetáhneme do XPresso editoru a vytvoříme jim vstupní port Souřadnice > Rotace > Rotace P. Co se týče překladače rozsahu, bude tentokrát situace maličko složitější. Už jsem se zmiňoval o tom, že křidélka, na rozdíl od zbytku řídících prvků, se pohybují proti sobě. Takže budeme muset vytvořit „Překladač rozsahu" pro každé křidélko zvlášť. Vytvoříme Nový uzel > XPresso > Počítat > Překladač rozsahu. Nastavíme Vstupní rozsah: „Procenta", Výstupní rozsah: „Stupně", Spodní vstup: „-100%", Horní vstup: „100%", Spodní výstup: „-15°" a Horní výstup: „15°".

Nastaveni Prekladace rozsahu

Uzel „Překladač rozsahu" si zkopírujeme a jen v jednom z nich aktivujeme přepínač Reverze. Všechny uzly opět propojíme. Nebudu vás napínat, který Překladač kam patří, musel jsem si to taky vyzkoušet. Ten se zapnutou Reverzí připojte na Levá křidélka a ten s vypnutou Reverzí na pravá.

Chování - Kridelka v XPresso editoru

Směrovka

Směrovku proběhneme velmi rychle. Výstupní port uzlu „TR-53": Smerovka L<>R. Objekt najdete zde: TR-53 > SOP > Zaveseni smerovky > Smerovka. Rotovat budeme podle osy Y, tedy Rotace H a rozsah úhlů bude -30° až 30°.

Objekt Smerovka ve Spravci objektu

Překladač rozsahu se obejde bez aktivace Reverze.

Chovani - Smerovka v XPresso editoru

Výškovky

U výškovek se zdržíme jen o trochu déle. Považuji za vhodné poznamenat, že když se slušné výškovky sklopí dolů, plovoucí výškovky se naklopí tak, že náběžná hrana jde nahoru a odtoková hrana dolů. V obou případech ledadlo sklopí čumák k zemi.

Objekt Vyskovka ve Spravci objektu

Takže nastavením Uživatelského posuvníku Vyskovky D<>U dolů, tedy do záporných hodnot, bude i natočení obou objektů „Vyskovka" podle osy X (Rotace P) do mínusu. A tudíž překladač rozsahu bude opět s vypnutou Reverzí. Rozsah úhlů bude -30° až 30°.

Chovani Vyskovky v XPresso editoru

Klapky

Poslední objekt, který rozhýbeme, jsou „Klapky". Na levé straně se skrývají pod: TR-53 > Kridlo L > Kridlo vnitrni > Zaveseni klapek > Klapky. Na pravé straně je to obdobně: TR-53 > Kridlo R > Kridlo vnitrni > Zaveseni klapek > Klapky. Opět se bude jednat o Rotaci P.

Objekt Klapky ve Spravci objektu

Protože klapky se vyklápějí z výchozí polohy 0% = 0° do maximální polohy 100% = -45°, bude nastavení „Překladače rozsahu" trochu odlišné. Spodní vstup: „0%", Horní vstup: „100%", Spodní výstup: „-45°", Horní výstup: „0°" a Reverze aktivní.

Nastaveni Prekladace rozsahu

Chovani - Klapky v XPresso editoru

A to je konec

Opravdu. Máme hotovo. XPresso, které jsme právě dokončili, vypadá v celé své kráse takto:

Cele chovani v XPresso editoru

Druhý díl byl poněkud delší, ale doufám, že vám nepřišel složitý. Těm, kteří se mnou vydrželi až do konce, a jejich model se nyní hýbe, blahopřeji. Pro ty, kteří cestou padli, mám náplast. Na serveru www.c4dexchange.com naleznete model s již hotovým ovládáním. A úplně na závěr přikládám původní obrázek, kvůli kterému model (a celé tohle) vzniknul.

Karem TR-53 final

Milan Soukup Do r. 2004 DTP operátor v reklamní agentuře, 2005 - 2007 2D a 3D grafik na volné noze. Od r. 2008 zaměstnán u herního vydavatele CD Projekt, coby DTP operátor. Příležitostně dělá 3D grafiku převážně pro časopis VTM Science.

Web: http://picasaweb.google.com/elektronek13 |

Komentáře k článku  
Super pavlos | 6.1.2009 22:15

Přihlášení uživatele