CINEMA 4D, částice, vykreslení, deformace

31.5.2013· Autor: Pavel Zoch, Ph.D.· Přidat komentář

CINEMA 4D je v jistém smyslu nástrojem kombinací. Velmi mnoho efektů lze simulovat bez speciálních nástrojů či pluginů, prostě jen tím, že vhodně promícháme různé ingredience programu. Dnešní návod je toho důkazem. Tématem je efekt elektrického výboje.

Jen poznámka v úvodu. Tento jednoduchý návod vznikl v podstatě spontáně. Měl jsem školení nástrojů modulu Mograph a v rámci tohoto školení mne napadl velmi efektivní příklad. Jak bylo řečeno, elektrický výboj. Onen příklad měl demonstrovat, že je možné velmi zajímavě kombinovat různé objekty CINEMY 4D a získat tak v podstatě neočekávané možnosti a výsledky. Aniž bychom pro tyto výsledky museli použít nějaké specializované nástroje.

Jedním z nedoceněných nástrojů MoGraphu je objekt Tracer - Vykreslení. Tedy objekt, který umí vykreslit cesty generované různými objekty. Ale nejenom cesty, umí vykreslit také jiné elementy, například jednotlivé vrcholy a podobně. Ne vždy je ale tím nejlepším, co můžeme použít. Často jej může docela obstojně, v některých případech, zastoupit objekt Atomové mřížky...

Jaký je cíl? Křivka simulovaného elektrického výboje, který probíhá mezi dvěma póly. Jak na to půjdeme? Snadno, Stačí pokud použijeme emitor částic, objekt Vykreslení (případně, pokud bychom chtěli ještě na objektu další efekty, tak Matici), několik defomátorů a je to...

Začneme tím, že si vytvoříme oba póly. Těmi mohou být dvě koule umístěné proti sobě. Do jedné z nich umístíme generátor částic a zamíříme tento generátor na objekt druhého pólu. Upravíme velikost a můžeme pustit animaci, abychom mohli kontrolovat tok částic.

Dalším objektem je destruktor. Tedy objekt, který zničí emitované částice v místě druhého pólu.

Bylo by vhodné, aby nebyl tok částic tak kontinuální, aby se například výboj uprostřed nějak zvětšoval, vlnil a podobně. I to je možné, stačí použít deformátor. Jenže deformátory nelze uplatnit na generátor částic. Možnosti ale máme, ne že ne. Stačí, pokud si informace generátoru přeložíme do jiného objektu. A tímto objektem může být standardní objekt Matice (široce využitelný), a nebo v tomto případě rovnou objekt Tracer – Vykreslení.

Vytvoříme si tedy objekt Vykreslení a ten bude zpracovávat generátor částic. Namísto vykreslení cest ale propojíme jednotlivé elementy a vznikne tak křivka. Parametry křivky, její body, jsou dány generátorem částic. Jeho úpravou upravíme i konečnou křivku. Rovnou pod objekt Vykreslení můžeme umístit další deformátory, kterými ještě dále upravíme vzhled křivky.

Jsme takřka v závěru. Stačí jen vytvořit objekt Protažení NURBS a pod něj umístit již deformovaný objekt Vykreslení a profil. A to je opravdu vše. Jak prosté. Kdysi se dalo podobné zadání řešit pluginem. Je dobře, že se podobné úlohy dají elegantně řešit bez specializovaných nástrojů.

Pavel Zoch, Ph.D. Úplnej a naprostej .....

E-mail: pzdm(zavinac)digitalmedia.cz | Web: www.3dsoftware.cz | ICQ: 248707187 |

Motto: "Co ve věčnosti leží, mrtvé není, v záhadě věků i smrt se ve smrt změní." (H.P.L.)

Komentáře k článku  

Přihlášení uživatele