CINEMA 4D, vizualizační řešení CAD systémů a mnoho dalšího

20.3.2014· Autor: Pavel Zoch, Ph.D.· Přidat komentář

Dnešní CAD systémy nejsou díky aktivitě mnoha vývojářských společností jen konstrukčními systémy, ale umí si v mnoha ohledech poradit i s koncovou vizualizací. Otázkou však je, zda jsou nabízené technologie dostatečné v dalších navazujících otázkách. Například post produkce (úpravě výsledného obrazu), pokročilých animací a mnoho dalšího. Kde již CAD ani přídavné doplňky nestačí, hravě vše potřebné vyřeší CINEMA 4D. Od nastavení scény, přes výpočet, přípravu post produkce a všechny představitelné anmimace.

Poznámka redakce: článek vznikl, a vlastně celý seriál, pro server CAD.cz, tedy zde to berte jen jako informační zálohu... Není to tak, že chceme oslovovat oslovené.

CINEMA 4D, stručné představení

CINEMA 4D je unirvezálním modelovacím, renderovacím a animačním řešenbím vyvýjeným společnosí MAXON, patřící pod křídla Nemetshek Group, tedy skupiny vlastnící takové akvizice jako Vector Works, ArchiCAD, či Allplan. Narozdíl od těchto nástrojů ale není nástrojem konstrukčním, ale vizualizačním. Se všemi výhodami a nevýhodami, které se s tím spojují...

Jaké jsou výhody? Je to zcela otevřený svět, není omezený na vytvoření „jen něčeho“. Cokoliv si představíte, to lze vyrobit. Z pohledu konstrukce modelů není podstatné, zda se jedná o kráčejícího dinosaura, architektonickou studii, či koncept nového automobilu.

A proč že 4D? Čtvrtým rozměrem je čas, CINEMA 4D je přeci jen primárně animačním software...

Koncept využití

CINEMU 4D můžeme mnoha způsoby navázat na stávající produkční workflow využívající CAD aplikace. CINEMA 4D nabízí velké spektrum podporovaných importních formátů a pokud jsou vaše požadavky přeci jen za možnostmi tohoto spektra, je k dispozici specializovaný import/export systém Okino Polytrans, kterým lze načíst opravdu cokoliv. V prní části semináře tak vyřešíme první a podstatnou otázku, jak načíst data do CINEMY 4D a zachovat přitom všechny kvalitativní znaky, které jsou v CAD aplikaci.

Přitom však musíme věnovat pozornost jedné skutečnosti. CAD systémy částo pracují s jinými typy dat a tvorbou ploch, než standardní polygonové modelery, mezi které patří i CINEMA 4D. Plochy v CAD jsou tvořené pomocí NURBS (Non-uniform rational B-spline), výsledkem této technologie jsou dokonalé, matematicky a konstrukčně přesné plochy. Každý polygonový modeler, ale i každý výpočetní (renderovací) engine však pracuje jinak (tedy nikoliv jen modelery, ale obecně vše, co nějak zobrazuje plochu). A to, že pracuje s ploškami o třech, případně čtyřech bodech (i více, ale to je speciální případ), které nazýváme polygony. Ty jsou základními kameny každého modelu a jsou také výsledkem importu CAD dat to renderovacích enginů i CINEMY 4D.

Návod a jeho obsah

1) Úvod do problematiky a pracovní postupy

Po pis problematiky vizualizací s využitím konstrukčních 3D dat, řešení problémů, konverze konstrukčních dat do polygonových formátů, postprodukce.

2) Konverze 3D dat pomocí Okino Polytrans

Konverze konstrukčního modelu ze SolidWorks do polygonového formátu pro použití v programu CINEMA 4D za pomocí konverzní utility Okino Polytrans.

3) Základy práce v programu CINEMA 4D

Základní rozhraní programu CINEMA 4D R15, způsob navigace v editačním okně a elemtární užití hlavního správce scény CINEMY 4D - Správce objektů.

4) CINEMA 4D - správci objektů a materiálů

V tomto díle prohloubíme znalosti práce se Správcem objektů, který je opravdu základním prvkem CINEMY 4D. Naučíme se přesně identifikovat jednotlivé objekty, pracovat s generátory či objasníme, co to znamená polygonový objekt. Lekce pokračuje základním seznámením se Správcem materiálů, Prohlížečem obsahu, unikátním knihovnou CINEMY 4D a nakonec Vás obeznámí s tím, kterak umisťovat a natáčet objekty ve scéně.

5) Nastavení osvětlení scény

Nastavení komplexního osvětlení scény za použití přednastavené (a poskytnuté ke stažení) knihovny. Výsledkem je perfektně připravená scéna čekající jen na finální materiály - povrchy objektů.

6) Použití materiálů a jejich aplikace na objekty

Aplikace materiálů z knihovny. V této lekci využijeme předdefinovanou knihovny pro vytvoření většiny realistických povrchů vzorového objektu. Využijeme přitom množství výtečných funkcí, které proces úpravy povrchů zásadně zrychlí.

7) Tvorba vlastních materiálů

V tomto díle se naučíme tvořit materiály vlastní a to i poměrně komplexní, jakým je materiál dřevěné vrtule modelu. Mimo to se naučíme aplikovat materiály na vybrané části modelů, více pracovat se Správcem objektů a mnoho dalšího.

8) Statická vizualizace

Poslední díl, který se věnuje tvorbě statické vizualizace. Podrobně si projdeme nastavení výpočtu, možnost výpočtu jednotlivých složek obrazu za využití tzv. vrstev známých například z Adobe Photoshop a nakonec porovnáme, zda je vhodnější Standardní a nebo Fyzikální vizualizační jádro.


Pavel Zoch, Ph.D. Úplnej a naprostej .....

E-mail: pzdm(zavinac)digitalmedia.cz | Web: www.3dsoftware.cz | ICQ: 248707187 |

Motto: "Co ve věčnosti leží, mrtvé není, v záhadě věků i smrt se ve smrt změní." (H.P.L.)

Komentáře k článku  

Přihlášení uživatele