Oznámení výsledků soutěže

11.8.2006· Autor: Redakce Redakce· Počet komentářů: 4

Jak jsme slíbili, tak Vám také předkládáme vyhlášení výsledků naší soutěže vizualizace architektonického tématu. Sláva vítězům a čest poraženým...

Předem bych chtěl všem účastníkům soutěže poděkovat za to, že si našli čas a chuť na zpracování vizualizace. Vážíme si všech příspěvků, protože si uvědomujeme, že ovládat takto složitý program není nic jednoduchého. Některým účastníkům by možná pomohla větší dávka sebereflexe, ale to souvisí se zkušenostmi a dle odevzdaných prací jsme pochopili, že někteří z vás jsou začátečníci a tak to prostě zkusili - jen tak dál! Jako člen poroty a jeden za zadavatelů, ale musím přiznat, že jsme očekávali trochu něco jiného. Chápeme, že motivace asi nebyla nejlepší a tedy se ti nejlepší z vás neměli chuť zúčastnit, ale přesto...


Proběhla tu poměrně rozsáhlá diskuze nad povahou zadání pokleslou architekturou domu až po kritiku developera obecně. Rád bych stručně reagoval na tyto připomínky vyjasněním naší motivace. Zadaný dům byl záměrně jednoduchý, aby se ukázalo kdo ho dovede lépe zatraktivnit. Myslíme si, že nadaný grafik umí dát šťávu čemukoli (viz. vizualizace kola od pzdm). I tak se vyskytlo plno dotazů na provedení domu a ve výsledku existuje mnoho nepřesností. Rozsah zadání je, dle mých zkušeností, naprosto dostačující. Tu trochu námahy jsme chtěli kompenzovat symbolickou odměnou. Architektura je samozřejmě tuctová, nicméně v těchto domech bydlí spokojení lidé, kteří investovali své peníze a tedy plní svojí funkci. Tyto konzervativní nevýrazné proudy v architektuře tu byly vždy a vždy budou, originalita je výsadou relativně úzké skupiny lidí. Le Corbusier řekl: "Pravdu mají lidé, nikoli architekti". Nemá tedy smysl vést na tomto místě takovou diskuzi. Výtky na adresu developera jsou sice teoreticky oprávněné, ale nechápu, jak někdo s minimem informací může takto soudit. To, že jsme vybrali tento dům neznamená, že s nim jako developeři máme cokoli společného. Našim cílem je najít nadaného 3D grafika, nikoli architekta. Diskuzi jsme sledovali pouze okrajově a s mírným úsměvem na rtech (hlavně tu po zveřejnění prací), protože rozhodující není co kdo napsal, ale jak vypadá jeho vizualizace.

Při hodnocení vizualizací jsme kladli důraz na celkové ztvárnění obrazu a na kompozici. Nezabývali jsme se příliš detaily provedení některých konstrukcí. Myslíme, že priority byly jasně určeny při zadání. Těšili jsme se, že některé vizualizace budou okořeněny zajímavými efekty (okolí, světlo) a budou mít půvab, který v katalozích nevídáme. Bohužel těchto prací bylo velmi málo a museli jsme konstatovat, že pokusy o neobvyklé ztvárnění scény (počasí) byly ve valné většině rozpačité a nepovedené. Korektností modelu jsme se příliš nezabývali, ale překvapilo nás, že některé modely měly výrazné chyby (velikost a umístění oken např.). Některé modely jsou zrcadlově otočené a nevíme zda je to záměr autora k docílení lepší kompozice nebo chyba. Dále jsme v mnoha případech konstatovali nepřirozené horizontální oříznutí obrázku. Zřejmě nás někteří autoři špatně pochopili a ve snaze dodržet minimální formát přesně a degradovali výsledný dojem vizualizace. Minimální formát, který jsme předepsali mohl být v některé z os (horizontální) samozřejmě rozšířen.

Ze všech prací nás něčím zaujaly vizualizace těchto autorů:

Aleš Zvolánek
J. Jadrníček
J. Bauman
David Semrád
J. Vanek
J. Vratislavský
M. Dobeš - zajímavé okolí i použitý efekt
M. Rinka
M. Zjara
O. Nováček
P. Horák
P. Kula
R. Tiefenbach
R. Tatarko
T. Vaško

Jako zdařilé jsme zvolili tyto práce:

Aleš Zvolánek - vyvážená kvalita, pohled z ulice
J. Jadrníček - netradiční kompozice
J. Bauman - komplexní představení hmot domu
David Semrád - příjemné nasvětlení
J. Vratislavský - sympatické ztvárnění nálady scény

Celkově porota vybrala tyto tři práce:

1. místo

J. Bauman - líbilo se nám, že dům je dobře čitelný a celkově scéna vyniká jednoduchostí, dojem je vyvážený

2. místo

Aleš Zvolánek - bohatě provedené okolí, dobře nasvícen, jen možná až příliš zakryt plotem

3. místo

J. Jadrníček - působivě vystižená nálada scény, ale některé kompoziční prostředky působí kontraproduktivně

Jménem poroty bych chtěl všem ještě jednou poděkovat za účast. Všichni výherci soutěže budou kontaktováni a bude s nimi domluveno předání ceny. Vyhrazujeme si právo kontaktovat některé z vás s nabídkou případné spolupráce, předpokládáme, že k tomu dojde v horizontu 14 dnů.

J. Neischl

 

Redakce Redakce

Komentáře k článku  
a mame vitazov TomanKubik | 11.8.2006 8:26
Re: a mame vitazov Elektronek | 11.8.2006 8:58
... Sandeagle | 11.8.2006 9:36
.... Keram | 11.8.2006 9:39

Přihlášení uživatele